ADs.r.o.

autoservis

Profesionálny výpočet náhrady výšky škody z poistnej udalosti PDF Vytlačiť E-mail

Presný výpočet výšky škody poistnej udalosti na automobile

Likvidácia poistných udalostí a hlavne výpočet správnej výšky náhrady škody je náročný proces, ktorý vyžaduje vysokú odbornú pripravenosť a najmä snahu dopátrať sa ku všetkým detailom poškodených častí automobilu.

 

Výhoda motoristov používajúcich naše služby

Jednou z našich hlavných výhod je, že naši odborný asistenti vedia pre Vás takmer úplne presne vypočítať výšku škody na automobile, ktorá Vám vznikla pri havárií, v reči poisťovní pri poistnej udalosti na motorovom vozidle.

 

Maximálna kompenzácia za škodu na automobile pri PU

Pri výpočte náhrady vzniknutej škody na aute, používajú rovnaké nástroje i know-how ako zamestnanci poisťovní - likvidátori positných udalostí v poisťovniach, nakoľko väčšina z nich sú bývalí likvidátori poistných udalostí. Presný výpočet náhrady škody je vypočítaný v programoch AudaTex alebo AudaPad, ktoré sú používané i v poisťovniach zaoberajúcich sa poisťovaním osobných motorových vozidiel.